Telefoonnummers als hyperlink

Wil je van een telefoonnummer een hyperlink maken?
Wil je een smartphone-gebruikers door een tik op het nummer een telefoontje laten starten.

Dat kan door het invoegen van een HTML-kode:
<a href="tel:1234567890"> 1-23-4567890 </a>

Eindresultaat:

Stap 1: 

Kies in het Menu Objects voor: „Raw HTML”.

hyperlink in sandvox


Stap 2:

Kies in het Menu Edit voor: „Edit Raw HTML”.

hyperlink


Stap 3:

Zet hierin de HTML-code.

hyperlink 2


© www.sandvox.nl - 2017